Кәсіптің сипаттамасы
2147-4-009
Магистральдық құбыр желілерін пайдалану жөніндегі инженер

Басқа кәсіптермен байланыс
Кәсіптер картасы
Тану ережелері
Кәсіптер тізілімі
Сипаттама
Негізгі мақсат
Технологиялық құбырларды, магистральдық құбырды пайдалануды ұйымдастырушылық-техникалық сүйемелдеу
Жеке құзыреттерге қойылатын талаптар
  • Аналитикалық ойлау
  • Компьютерлік сауаттылық
  • Көшбасшылық қасиеттер
  • Команда мүшесі ретінде тиімді жұмыс істеу
  • Міндеттерді орындауда дәлдік
  • Дербестік
  • Тез шешім қабылдай білу
  • Өз жұмысы үшін және команда жұмысы үшін жауапкершілік
  • Кәсіптік біліктілік пен икемділікті өз бетінше дамыту қабілеті
Басқа кәсіптермен байланыс
6 СБШ-нің деңгейі
Мұнай (газ) айдау станциясының инженері
6 СБШ-нің деңгейі
Техникалық диагностика жөніндегі инженер
6 СБШ-нің деңгейі
Диагностика жөніндегі инженер
6 СБШ-нің деңгейі
Желілік бөлім инженері
6 СБШ-нің деңгейі
Теміржол эстакадасын пайдалану жөніндегі инженер (мұнай және мұнай өнімдері)
4 СБШ-нің деңгейі
Мұнай құбырларын пайдалану жөніндегі техник
3 СБШ-нің деңгейі
Технологиялық қондырғылар операторы
4 СБШ-нің деңгейі
Технологиялық қондырғылардың операторы
3 СБШ-нің деңгейі
Желілік құбыр жүргізуші
2 СБШ-нің деңгейі
Желілік қараушы
Деңгей 6
жоғары білім (бакалавриат, маман дәрежесі, ординатура) , 6B071 Инженерия және инженерлік іс , 6B072 Өндірістік және өңдеу салалары