Кәсіптің сипаттамасы
7126-2-002
Желілік құбыр жүргізуші

Басқа кәсіптермен байланыс
Кәсіптер картасы
Тану ережелері
Кәсіптер тізілімі
Сипаттама
Негізгі мақсат
Құбырлардың жабдықтары мен құрылыстарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу
Жеке құзыреттерге қойылатын талаптар
  • Жауапкершілік
  • Зейінділік
  • Орындаушылық
Басқа кәсіптермен байланыс
6 СБШ-нің деңгейі
Магистральдық құбыр желілерін пайдалану жөніндегі инженер
6 СБШ-нің деңгейі
Мұнай (газ) айдау станциясының инженері
6 СБШ-нің деңгейі
Техникалық диагностика жөніндегі инженер
6 СБШ-нің деңгейі
Диагностика жөніндегі инженер
6 СБШ-нің деңгейі
Желілік бөлім инженері
6 СБШ-нің деңгейі
Теміржол эстакадасын пайдалану жөніндегі инженер (мұнай және мұнай өнімдері)
4 СБШ-нің деңгейі
Мұнай құбырларын пайдалану жөніндегі техник
3 СБШ-нің деңгейі
Технологиялық қондырғылар операторы
4 СБШ-нің деңгейі
Технологиялық қондырғылардың операторы
2 СБШ-нің деңгейі
Желілік қараушы
Деңгей 3
ТжКБ (жұмысшы кәсіптер)