Кәсіптің сипаттамасы
2147-9
Диагностика жөніндегі инженер

Басқа кәсіптермен байланыс
Кәсіптер картасы
Тану ережелері
Кәсіптер тізілімі
Сипаттама
Негізгі мақсат
МҚЖБ, МАС, ЖПУ, мұнай құбырының технологиялық жабдығын сенімді және қауіпсіз пайдалануды ұйымдастыру және бақылау
Жеке құзыреттерге қойылатын талаптар
  • Жұмыстарды жоспарлау және ұйымдастыру
  • Қызметкерлермен жұмыс істей білу
  • Шешімдерді уақтылы қабылдау және іске асыру
  • Міндеттердің орындалуын қамтамасыз ету
  • Талдау және болжау
Басқа кәсіптермен байланыс
6 СБШ-нің деңгейі
Магистральдық құбыр желілерін пайдалану жөніндегі инженер
6 СБШ-нің деңгейі
Мұнай (газ) айдау станциясының инженері
6 СБШ-нің деңгейі
Техникалық диагностика жөніндегі инженер
6 СБШ-нің деңгейі
Желілік бөлім инженері
6 СБШ-нің деңгейі
Теміржол эстакадасын пайдалану жөніндегі инженер (мұнай және мұнай өнімдері)
4 СБШ-нің деңгейі
Мұнай құбырларын пайдалану жөніндегі техник
3 СБШ-нің деңгейі
Технологиялық қондырғылар операторы
4 СБШ-нің деңгейі
Технологиялық қондырғылардың операторы
3 СБШ-нің деңгейі
Желілік құбыр жүргізуші
2 СБШ-нің деңгейі
Желілік қараушы
Деңгей 6
жоғары білім (бакалавриат, маман дәрежесі, ординатура) , 6B072 Өндірістік және өңдеу салалары