Кәсіптің сипаттамасы
3118-3-002
Мұнай құбырларын пайдалану жөніндегі техник

Басқа кәсіптермен байланыс
Кәсіптер картасы
Тану ережелері
Кәсіптер тізілімі
Сипаттама
Негізгі мақсат
Мұнай магистральдық құбырының сенімді және тиімді жұмыс істеуін жүзеге асыру
Жеке құзыреттерге қойылатын талаптар
  • Жауапкершілік
  • Командада жұмыс істей білу
  • Техникалық сауаттылық
  • Ұқыптылық
  • Орындаушылық
  • Міндеттерді орындаудағы дәлдік
  • Кәсіптік біліктілік пен икемділікті өз бетінше дамыту қабілеті
Басқа кәсіптермен байланыс
6 СБШ-нің деңгейі
Магистральдық құбыр желілерін пайдалану жөніндегі инженер
6 СБШ-нің деңгейі
Мұнай (газ) айдау станциясының инженері
6 СБШ-нің деңгейі
Техникалық диагностика жөніндегі инженер
6 СБШ-нің деңгейі
Диагностика жөніндегі инженер
6 СБШ-нің деңгейі
Желілік бөлім инженері
6 СБШ-нің деңгейі
Теміржол эстакадасын пайдалану жөніндегі инженер (мұнай және мұнай өнімдері)
3 СБШ-нің деңгейі
Технологиялық қондырғылар операторы
4 СБШ-нің деңгейі
Технологиялық қондырғылардың операторы
3 СБШ-нің деңгейі
Желілік құбыр жүргізуші
2 СБШ-нің деңгейі
Желілік қараушы
Деңгей 4
ТжКБ (орта деңгейдегі маман) , 07240900 Мұнай және газ кен орындарын пайдалану