Кәсіптің сипаттамасы
2147-4-011
Теміржол эстакадасын пайдалану жөніндегі инженер (мұнай және мұнай өнімдері)

Басқа кәсіптермен байланыс
Кәсіптер картасы
Тану ережелері
Кәсіптер тізілімі
Сипаттама
Негізгі мақсат
Қолданыстағы нормаларды, стандарттарды және еңбекті пайдалану мен қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі және экология жөніндегі нұсқаулықтарды сақтай отырып, технологиялық құбырлардың, темір жол құю эстакадасы мен мұнай құю айлақтарының жабдықтары мен құрылыстарының жарамды техникалық жай-күйін қамтамасыз ету
Жеке құзыреттерге қойылатын талаптар
  • Жұмыстарды жоспарлау және ұйымдастыру
  • Міндеттерді орындауды қамтамасыз ететін шешімдерді уақтылы қабылдау және іске асыру
  • Қауіптілігі жоғары жұмыстарға басшылық ету
Басқа кәсіптермен байланыс
6 СБШ-нің деңгейі
Магистральдық құбыр желілерін пайдалану жөніндегі инженер
6 СБШ-нің деңгейі
Мұнай (газ) айдау станциясының инженері
6 СБШ-нің деңгейі
Техникалық диагностика жөніндегі инженер
6 СБШ-нің деңгейі
Диагностика жөніндегі инженер
6 СБШ-нің деңгейі
Желілік бөлім инженері
4 СБШ-нің деңгейі
Мұнай құбырларын пайдалану жөніндегі техник
3 СБШ-нің деңгейі
Технологиялық қондырғылар операторы
4 СБШ-нің деңгейі
Технологиялық қондырғылардың операторы
3 СБШ-нің деңгейі
Желілік құбыр жүргізуші
2 СБШ-нің деңгейі
Желілік қараушы
Деңгей 6
жоғары білім (бакалавриат, маман дәрежесі, ординатура) , 6B072 Өндірістік және өңдеу салалары