Кәсіптік стандарттың паспорты
Стандарттың атауы
Магистральдық құбырларды пайдалану

Кәсіптік стандарттың коды
H49500007
Кәсіптік стандарттың қысқаша сипаттамасы
Магистральдық құбырлар объектілерінің, сондай-ақ мұнай айдау станциясының жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету. "Білімдер" бөлімінде қамтылған теориялық және практикалық білімдерге қойылатын талаптармен қатар, мамандар мен жұмысшылар: еңбекті қорғау, өндірістік санитария және өртке қарсы қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен нормаларды, жеке қорғану құралдарын пайдалану ережесін, орындалатын жұмыстардың (қызметтердің) сапасына, жұмыс орнында еңбекті ұтымды ұйымдастыруға қойылатын талаптарды, ақау түрлерін және оның алдын алу және жою тәсілдерін, өндірістік сигнализацияны білуі қажет. Сонымен қатар, біліктілігі анағұрлым жоғары жұмысшы өзінің "икемділік" және "білімдер" бөлімдерінде санамаланған жұмыстардан басқа, біліктілігі анағұрлым төмен жұмысшылар үшін көзделген жұмыстарды орындай алуы, сондай-ақ осы кәсіптегі анағұрлым төмен разрядтағы жұмысшыларды басқара білуі тиіс. Осыған байланысты анағұрлым төмен разрядтағы кәсіптердің карточкаларында келтірілген жұмыстар анағұрлым жоғары разрядтардың сипаттамаларында әдетте келтірілмейді

Сала:

  • 49 Құрлық және құбырмен жүретін көліктің қызметі
  • 49.5 Құбыр көлігінің қызметі
  • 49.50 Құбыр көлігінің қызметі
  • 49.50.0 Құбыр көлігінің қызметі

Кәсіп карточкалары

6 СБШ-нің деңгейі
Магистральдық құбыр желілерін пайдалану жөніндегі инженер
6 СБШ-нің деңгейі
Мұнай (газ) айдау станциясының инженері
6 СБШ-нің деңгейі
Техникалық диагностика жөніндегі инженер
6 СБШ-нің деңгейі
Диагностика жөніндегі инженер
6 СБШ-нің деңгейі
Желілік бөлім инженері
6 СБШ-нің деңгейі
Теміржол эстакадасын пайдалану жөніндегі инженер (мұнай және мұнай өнімдері)
4 СБШ-нің деңгейі
Технологиялық қондырғылардың операторы
4 СБШ-нің деңгейі
Мұнай құбырларын пайдалану жөніндегі техник
3 СБШ-нің деңгейі
Технологиялық қондырғылар операторы
3 СБШ-нің деңгейі
Желілік құбыр жүргізуші
2 СБШ-нің деңгейі
Желілік қараушы
Әзірлеуші
«Мұнай және газ ақпараттық-талдау орталығы» АҚ
Басшы
Маркенов С.С.
Орындаушы
Туяков Ж.К.
+7 (717) 253 33 73
zh.tuyakov@iacng.kz
Нұсқа нөмірі және шығарылған жылы:
Нұсқа 2, 2022 г.
Бағдарлы қайта қарау күні:
31.12.2025