Кәсіптің сипаттамасы
8211-7-026
Технологиялық жабдықты және онымен байланысты құрылымдардың монтажшысы

Басқа кәсіптермен байланыс
Кәсіптер картасы
Тану ережелері
Кәсіптер тізілімі
Сипаттама
Негізгі мақсат
Жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарының жабдықтарын және онымен байланысты конструкцияларды бөлшектеу, монтаждау, реконструкциялау және іске қосу-баптау
Жеке құзыреттерге қойылатын талаптар
  • Жауапкершілік
  • Командада жұмыс істей білу
  • Дәлдік
  • Төзімділік
  • Тәуелсіздік
  • Қолды жақсы үйлестіру
  • Өз бетінше және ұжымда жұмыс істей білу
  • Техникалық құжаттамамен, анықтамалық әдебиеттермен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру
Жұмыс тәжірибесіне қойылатын талаптар
  • Қарастырылмаған
Басқа кәсіптермен байланыс
2 СБШ-нің деңгейі
Технологиялық жабдықты және онымен байланысты құрылымдардың монтажшысы
4 СБШ-нің деңгейі
Технологиялық жабдықты және онымен байланысты құрылымдардың монтажшысы
Деңгей 3
ТжКБ (жұмысшы кәсіптер) , 07140700 Автоматика, телемеханика және темір жол көлігіндегі қозғалысты басқару , 3W07140701 Электромонтер-релеші