Кәсіптің сипаттамасы
3350-0-010
Зейнетақымен қамсыздандыру жөніндегі маман

Басқа кәсіптермен байланыс
Кәсіптер картасы
Тану ережелері
Кәсіптер тізілімі
Сипаттама
Негізгі мақсат
Зейнетақымен қамсыздандыруды ұйымдастыру
Жеке құзыреттерге қойылатын талаптар
  • Басқа адамдарға оң әсер ету
  • өзін-өзі бақылау
  • ұстамдылық
  • эмпатия
Басқа кәсіптермен байланыс
7 СБШ-нің деңгейі
Зейнетақы және жәрдемақы төлеу жөніндегі ұйымның құрылымдық бөлімшесінің (департаменттің, басқарманың, бөлімшенің, бөлімнің) директоры (бастығы)
7 СБШ-нің деңгейі
Зейнетақымен қамсыздандыру қызметінің басшысы
5 СБШ-нің деңгейі
Зейнетақымен қамсыздандыру жөніндегі маман
Деңгей 6
жоғары білім (бакалавриат, маман дәрежесі, ординатура) , 6B114 Әлеуметтік жұмыс