Кәсіптің сипаттамасы
1344-0-005
Зейнетақымен қамсыздандыру қызметінің басшысы

Басқа кәсіптермен байланыс
Кәсіптер картасы
Тану ережелері
Кәсіптер тізілімі
Сипаттама
Негізгі мақсат
Зейнетақымен қамсыздандыруды ұйымдастыру
Жеке құзыреттерге қойылатын талаптар
  • Нәтижеге бағытталу
  • күтпеген жағдайларда өзін-өзі ұстай білу қабілеті
  • шешімділік және табандылық
  • өз іс-әрекеттері мен қабылданған шешімдер үшін жауапкершілік
  • энергиялық
  • бастамашылдық
  • парасаттылық
Басқа кәсіптермен байланыс
7 СБШ-нің деңгейі
Зейнетақы және жәрдемақы төлеу жөніндегі ұйымның құрылымдық бөлімшесінің (департаменттің, басқарманың, бөлімшенің, бөлімнің) директоры (бастығы)
5 СБШ-нің деңгейі
Зейнетақымен қамсыздандыру жөніндегі маман
6 СБШ-нің деңгейі
Зейнетақымен қамсыздандыру жөніндегі маман
Деңгей 7
жоғары оқу орнынан кейінгі білім (магистратура, резидентура) , 7М114 Әлеуметтік жұмыс