Кәсіптің сипаттамасы
2375-0-026
Авиациялық ағылшын тілі бойынша емтихан алушы

Басқа кәсіптермен байланыс
Кәсіптер картасы
Тану ережелері
Кәсіптер тізілімі
Сипаттама
Негізгі мақсат
ИКАО шкаласы бойынша жалпы және авиациялық ағылшын тілін білу деңгейін анықтауға арналған біліктілік емтиханын өткізу.
Жеке құзыреттерге қойылатын талаптар
  • Куәліктерді беру жүйесін, ережелерді, саясатты және нұсқаулық материалдарды жақсы білу және оларды қолдана білу және түсіндіре білу
  • Емтихан өткізу функциясын орындауға байланысты жеке немесе кәсіптік мүдделер қақтығысының болмауы
  • Коммуникативтілік
  • орындау нәтижелері үшін жауапкершілік
  • орындалатын жұмыстың сапасы
  • азаматтық авиацияда қабылданған құжаттардың, ережелер мен рәсімдердің талаптарын сақтауда жоғары ұйымдастыру және ұқыптылық
  • Мәселелерді, мүмкін болатын қақтығыстарды шеше білу және уақтылы іс-қимыл жасай білу
  • Есептеуіш және кеңсе техникасын, бағдарламалық қамтамасыз етуді, аудио, фото және бейне фиксация құралдарын сенімді пайдаланушы деңгейінде білу
Жұмыс тәжірибесіне қойылатын талаптар
  • Радиотелефон байланысында кемінде 2 жыл пайдаланылатын авиациялық ағылшын тілін оқытудың қолданыстағы тәжірибесі
Басқа кәсіптермен байланыс