Өтініш беруші облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың кәсіпкерлер палатасына (бұдан әрі – өңірлік палата) мынадай құжаттарды қағазда немесе цифрлық платформа арқылы электрондық нысанда қазақ және орыс тілдерінде ұсынады:
 1. осы Қағидаларға қосымшаға сәйкес нысан бойынша аккредиттеуге өтініш, онда өтініш беруші кәсіптік біліктіліктерін тануды жүзеге асыратын кәсіптердің атауы да көрсетіледі;
 2. өтініш берушіні заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама;
 3. меншік құқығында, шаруашылық жүргізу, жедел басқару құқығында, бірлескен қызмет туралы шарт негізінде немесе кәсіптік біліктілікті тану жөніндегі жұмыстарды орындау үшін талап етілетін үй-жайларды, жабдықтар мен материалдық ресурстарды уақытша иелену мен пайдалануда болуын растайтын құжат;
 4. Кәсіптік біліктілікті тануды жүргізу үшін жабдықтар мен материалдық ресурстардың тізбесін тану орталығы біліктілік бағдарламасында көрсетеді;
 5. біліктілік бағдарламаларының жобалары;
 6. мынадай талаптарға сәйкес келетін кәсіптік біліктілікті тану жөніндегі жұмыстарды орындауға мүмкіндік беретін білікті персонал туралы мәліметтер:
 7. саланың (аясының) тиісті бағыты бойынша кемінде 3 (үш) жыл жұмыс тәжірибесінің болуы;
  салалық біліктілік шеңберіне сәйкес мәлімделген кәсіптер бойынша талаптарға сәйкес тиісті білім деңгейінің болуы;
  кәсіптік біліктілікті тану жөніндегі қызметпен айналысуға тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімінің болмауы.

Ұсынылған құжаттарға сараптама жүргізу кезінде:
 1. өтініш берушінің заңды тұлға мәртебесінің болуы;
 2. өтініш берушінің меншік, шаруашылық жүргізу, жедел басқару құқығында, бірлескен қызмет туралы шарт негізінде немесе тізбесі біліктілік бағдарламасының жобасында айқындалған үй-жайларды, жабдықтар мен материалдық ресурстарды уақытша иелену мен пайдалануда болуы;
 3. Тізілімде ұсынылған кәсіптердің болуы;
 4. біліктілік бағдарламалары жобаларының Заңның 17-бабы 2-тармағының 4) тармақшасына сәйкес уәкілетті орган бекіткен Біліктілік бағдарламаларын әзірлеу және бекіту қағидаларында белгіленген талаптарға сәйкестігі.
 5. өтініш берушіде Кәсіптік біліктілікті тану орталықтарын аккредиттеу, аккредиттеу аттестатын қайта рәсімдеу, кері қайтарып алу, оның қолданысын қайта бастау және тоқтату қағидалардың 5-тармағының 5 тармақшасына сәйкес уәкілетті орган белгілеген талаптарға сәйкес келетін білікті персоналдың болуы ескеріледі;
Ұсынылған құжаттарды сараптау нәтижелерін салалық жұмыс тобы ұсынылған құжаттардың сәйкестігі немесе сәйкес .стігі туралы қорытындымен ресімдейді.
Аккредиттеу аттестатының қолданылу мерзімі аккредиттеу аттестаты берілген күннен бастап үш жылға белгіленеді.

Аккредиттеуге электрондық өтініш
Жүктеу