Ұлттық біліктілік жүйесі (ҰБЖ) білім беру мен дайындық жүйелері мен еңбек нарықтарының өзара іс-қимыл сапасын жақсартуға бағытталған. Халықаралық тәжірибеде, соңғы бес жылда ұлттық біліктілік стандарттары жүйесіне көшетін елдер санының қарқынды өсуі байқалды.
Қазақстанда ҰБЖ дамуы 2012 жылдан басталды. ҰБЖ - еңбек нарығы тарапынан біліктілікке сұранысты және білім беру жүйесі, оның ішінде информалды тарапынан біліктілік ұсынысын реттеу, келісу механизмдерінің құқықтық және институционалдық құралдарының кешені.

Елде біліктілік жүйесінің бар болуы мыналарды жасауға мүмкіндік береді:

ҰБЖ базалық құралдары: